När du ska riva en gammal fastighet

Ibland är det tomten man är ute efter och inte fastigheten som finns på den. Det kan exempelvis vara en fastighet som är utom räddning. Oavsett vilket skäl du har att riva fastigheten är det viktigt att veta vad som gäller.

Rivningslov

Funderar du på att riva en fastighet blir det vanligtvis fråga om att du behöver ett rivningslov. Det blir det framförallt frågan om när byggnaden är uppförd inom ett detaljplanerat område, eftersom det är bestämt i detaljplanen vad marken får bli använd till. Innan du drar igång med projektet att riva ansöker du alltså om rivningslov hos kommunen.

Nekat rivningslov

Du kommer inte få rivningslov om:

  • Fastigheten omfattas av rivningsförbud
  • Bostadsförsörjningen är beroende av fastigheten
  • Fastigheten behöver bli bevarad av kulturhistoriska skäl

Rivningsanmälan

Får du rivningslovet beviljat ska du utse en kvalitetsansvarig samt göra en rivningsanmälan till kommunen med en rivningsplan. I den planen uppger du bland annat vilka material fastigheten består av och hur du tänker deponera dem.

Riv själv för att sänka kostnaden

För att kunna sänka kostnaderna för din rivning kan du välja att riva fastigheten själv. Du kan ha behov av en rivningsgrip som är utvecklad och anpassad för tuffare rivning, demolering, återvinning och sortering.