Om en tvist uppstått med hantverkare

Det är relativt vanligt att det uppstår tvister med hantverkare. Det kan vara allt från försenat arbete, till skador som uppkommit under arbetets gång eller ett dåligt utfört arbete. Det finns flera saker du som kund behöver göra, bland annat att dokumentera skadorna. Ju mer dokumentation du har, desto lättare är det att få rätt i en rättslig prövning.

Du behöver även kontakta hantverkaren inom en rimlig tid och berätta vad du anser är fel. Därefter kan hantverkaren ta ställning till om han håller med dig eller inte.

Det är otroligt viktigt att ni skriver ett avtal innan hantverkaren börjar utföra arbete. På så sätt är du skyddad och händer det något gäller Konsumenttjänstlagen.

Anlita hjälp vid tvist

Om du råkat ut för en tvist med en hantverkare som motsätter sig det du anser vara fel kan du anlita en advokat som kan hjälpa dig med tvisten. Det finns mycket lagar och regler och ett språk som kan vara svårt för dig som privatperson att begripa dig på.

Vill du vara säker på att din tvist sköts på ett ordentligt och korrekt sätt kan du kontakta Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna. De har stor kompetens och erfarenhet inom allt som har med tvister med hantverkare att göra.